Dromen, denken, durven, doen.

Visie & missie

Onze visie:

De kwaliteit van leven vergroten voor kwetsbare mensen die in een zorginstelling wonen.

Onze missie:

Samen met geluksbrengers, vanuit compassie, kwalitatief hoogwaardige resultaten boeken voor de kwetsbare mens, door in te zetten op drie onlosmakelijk verbonden fundamentele levensbehoeften. Te weten: dagbeleving op maat; juiste fysieke leefomgeving (binnen én buiten) en een passende bejegening.

Onze kernwaarden:

Compassie, enthousiasme, het verschil maken, kwaliteit en resultaat.