Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

Kernteam

Het kernteam van Stichting Maximaal Leven zet zich in vanuit intrinsieke motivatie. Ze delen met elkaar de kernwaarden: compassie, enthousiasme, het verschil maken, kwaliteit en resultaat. Met grote betrokkenheid draagt een ieder met zijn of haar kwaliteiten bij aan het organisatorische deel van deze stichting en daarmee aan het levensgeluk van de mensen in de zorginstelling.

Willy Schuurman

Directeur – Willy Schuurman

Vanuit compassie ontstond mijn grote missie om de kwaliteit van leven te vergroten voor kwetsbare mensen die in een zorginstelling wonen. Jarenlang werkte ik als enthousiaste, gedreven en ondernemende activiteitenbegeleidster in een zorginstelling voor mensen met dementie. Later werd ik coördinator dagbeleving. Voor en mét cliënten en familie creëerde ik met aandacht en liefde een fijne dag. Toch voelde ik me te kort schieten. Ik kon immers maar op één plek tegelijk zijn. Ik zag blijdschap maar ook het verdriet van cliënten en familie. Want zeg nou zelf… thuis wonen is toch het fijnste? Juist omdat dát niet meer kan, maak ik me sterk voor een zo fijn mogelijke dagbeleving.

Peter Haex

GZ-psycholoog – Peter Haex

Als gz-psycholoog was ik zo’n 30 jaar verbonden aan stichting het Parkhuis. Ik heb me altijd  ingezet om mensen met dementie een stem te geven. Dit deed ik onder andere als gespreksleider in het Alzheimer Café, waar ik ooit initiatiefnemer van was. Vanuit mijn langdurige ervaring en deskundigheid adviseer ik het bestuur van Stichting Maximaal Leven en ondersteun ik de geluksbrengers. Dit alles met een belangrijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van met name mensen met dementie in zorginstellingen.

Coördinator geluksbrengers – Colinda van Dommele

Use it or lose it: als je dingen niet meer doet dan verleer je ze. Vaak was ik er getuige van dat mensen met dementie vaardigheden verliezen als zij niet in de gelegenheid zijn die te gebruiken. Ik kijk graag wat zij nog wel kunnen en stimuleer ze. Zij weten vaak niet meer wat er is gezegd of gedaan. Wat blijft is ‘het gevoel’. Gevoel van ertoe doen, gezien en gehoord worden, zorgt voor geluk en waardigheid. Ik ken veel betrokken zorgmedewerkers met veel liefde voor bewoners die zó graag meer tijd maken voor een praatje. Door hoge werkdruk komen zij hier niet veel aan toe. Via Stichting Maximaal Leven draag ik bij aan een stukje levensgeluk van mensen in het verpleeghuis, hun mantelzorgers en de medewerkers. En daarmee ook aan een stukje zingeving en geluk voor mezelf.

Coördinator processen – Nanette van Lier

Het helpen van kwetsbare en hulpbehoevende mensen in de samenleving is wat mijn drive is. Daar haal ik enorm veel energie uit! Ook krijg ik positieve energie uit mijn werk als zelfstandig interim projectleider. De opdrachten die ik uitvoer dragen bij aan een direct of indirect sociaal, persoonlijk of maatschappelijk doel. Mijn jarenlange professionele ervaring zet ik in als vrijwillig coördinator voor Maximaal Leven. Ik onderschrijf de missie en kernwaarden van de stichting en   zorg er graag voor dat er een goed georganiseerde en gestructureerde basis ligt. Hierdoor kan de focus van de stichting en de geluksbrengers liggen op het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen in een zorginstelling.

Coördinator evenementen – Joyce Himbrecht

Toen ik in contact kwam met Maximaal Leven en daarop de informatiebijeenkomst bijwoonde wist ik het: hier wil ik mij aan verbinden! De totaalvisie op dagbeleving voor mensen met dementie spreekt me enorm aan. Deze mensen mogen niet vergeten worden, ze doen ertoe. Geef ze in alle rust betekenisvolle dagbeleving op maat aan. Geluksbrengers doen dit aan de hand van 9 belangstellingsthema’s. Hierdoor krijgen de mensen geluksmomenten die bij hen passen. Dit alles wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door coördinatoren. Mijn ervaring als jarenlange facilitair manager helpt mij dit zorgvuldig te doen. Zo organiseer ik bijeenkomsten, basistrainingen en andere evenementen. Deze inzet geeft mij betekenis en invulling in mijn leven en ben ik van betekenis voor anderen.

Gastvrouw evenementen – Trees Flameling 

Hoewel ik niet bepaald de jongste van het kernteam ben, maak ik er graag deel vanuit. Voor mij is het belangrijk om, ook op mijn leeftijd, met beide benen in de maatschapij te blijven staan. Na mijn pensionering ben ik jarenlang op vrijwillige basis taalcoach geweest voor stichting Vluchtelingenwerk. Nu richt ik me vol enthousiasme op mijn rol als gastvrouw voor deze stichting. Als een soort “juffrouw Jannie” verzorg ik de catering voor deelnemers van de informatiebijeenkomsten, basistrainingen en andere evenementen. Ik neem alle tijd om iedereen een hartelijk ontvangst en aandacht te geven. Niets is leuker dan deelnemers een fijne dag te bezorgen door een aardige gastvrouw te zijn. Ik draag de stichting een zeer warm hart toe en het geeft mijn rol als gastvrouw zelfs een extra dimensie.