De wens was er lang, over de uitvoering waren ze nog niet uit. Lange tijd dacht de jonge ondernemersclub De Ronde Tafel 23 Dordrecht om structureel van betekenis te willen zijn voor een verpleeghuis. Maar “slechts” geld doneren vonden zij niet genoeg. Nee, concreet moest het zijn. Direct op maat voor het welzijn van verpleeghuisbewoners. Nou, en dat is hen gelukt!

Wekelijkse inzet

Jeroen Kuppens, lid van de Ronde Tafel, is medeverantwoordelijk voor de goede doelen en daarbij behorende acties van hun club. Hij nodigde Maximaal Leven uit voor een presentatie over het werk van de stichting. Daar werd al snel duidelijk dat dít een organisatie is waarvoor deze betrokken club jonge ondernemers van betekenis willen zijn. De voornaamste reden is dat er heel concreet en structureel betekenisvolle dagbesteding wordt gerealiseerd voor verpleeghuisbewoners.

Kwartaalabonnement op geluksbrengers

Stichting Maximaal Leven werkt met geluksbrengers die hun talent en expertise op dienstbare wijze inzet voor verpleeghuisbewoners. Dit doen ze wekelijks met verschillende belangstellingsthema’s. De inzet van deze liefdevolle mensen geeft direct persoonlijke aandacht aan bewoners van verpleeghuizen. Ze krijgen in alle rust aandacht voor wie ze zijn!

Omzien naar elkaar

Het omzien naar deze kwetsbare mensen met dementie is hard nodig. De Ronde Tafel zet zich graag in voor kwetsbare mensen in de samenleving. Daarom ook dat ze een eerste kwartaalabonnement op 2 geluksbrengers hebben afgesloten. Deze zal cadeau worden gedaan naar een verpleeghuis in de regio. Als het goed bevalt willen zij zich structureel verbinden aan Maximaal Leven en het verpleeghuis.