De dromen, de ideeën, de plannen waren er al jaren. Maar om het concreet te maken: “de kwaliteit van leven vergroten voor hen die in een zorginstelling wonen”, dát is een grote verantwoordelijkheid. Daarom was het ondernemingsplan toch weer in de kast gelegd en organiseerde ik een spiegelbijeenkomst in de Ertepeller in Papendrecht.

De genodigden kwamen uit het hele land, met ieder zijn of haar expertise. Het waren voornamelijk mensen die níet in de zorg werken. Het waren projectleiders, zakenmannen, de mensen van Staatsbosbeheer, de wethouder, coaches, de wereldreiziger, mantelzorgers, kunstenaars, muzikanten, de architect, ondernemers, groenvoorzieners. Maar ook psychologen, artsen, bestuurders, cliëntenraden, casemanagers, ict-er, beweegcoaches, financieel adviseur en vele anderen.

Juist voor deze mensen gaf ik een presentatie over mijn droom, of liever mijn missie. De noodzaak werd al snel duidelijk bij de gasten. Na de presentatie hebben zij in groepsverband gebrainstormd over heel concrete vragen. Het verzoek was om het gepresenteerde kritisch tegen het licht te houden. Het was een zeer inspirerende dag met fantastische input en hulp om het ondernemingsplan verder te concretiseren. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en is er gebouwd aan een degelijke organisatie. Het begon met dromen, nu is het tijd om te gaan doen!

Willy Schuurman
Maximaal Leven